Čarnojevićeva br.20, Zrenjanin Tel.:023 525 366, 525 580, 526 730

RINNOVA gasni kotao

RINNOVA je model gasnog kotla koji se proizvodi u kapacitetima od 24, 28 i 32kW sa prirodnim ili prinudnim izbacivanjem gasova.

Jednostavan za ugradnju, RINNOVA je kotao pogodan za zamenu postojećih kotlova kao i za ugradnju u novim stabenim prostorima.

Inovativni digitalni kontrolni panel ima za cilj da korisniku olakša korišćenje uređaja i da prezentuje sveobuhvatne informacije o uređaju.

RINNOVA je kotao visoke efikasnosti.

Modulacija plamena obezbeđuje smanjenje potrošnje gasa i stabilnost rada u sistemu centralnog gejanja i pripreme sanitarne vode.

Zahvaljujuću temperaturnim senzorima i prekidačuma protoka vode obezbeđuje se maksimalan komfort u korišćenju uređaja.

Primarni izmenjivač tehnološki unapređen da obezbedi maksimalnu efikasnost prenosa toplotne energije.

Kotao poseduje brojne sisteme zaštite kao što su: zaštita od kamenca, zaštita usled nedovoljne cirkulacije vode, elektronsko paljenje, modulacija plamena, zaštita pri niskim temperaturama…

RINNOVA gasni kotao se može programirati da obezbedi najbolji komfor, smanjenje vremena čekanja i obezbeđivanje stabilne temperature u sistemu sanitarne vode.

Postoji mogućnost povezivanja sa eksternim senzorom i sobnim termostatom.

DOWNLOAD PROSPEKT

KONTAKT

NIVAS Co d.o.o.
Čarnojevićeva 20
23000 Zrenjanin
Tel.: 023 525 366, 525 580, 526 730
Email: nivascodoo@gmail.com
www.toplotnepumpe.info
www.nivas.co.rs

MAPA

Nivas Co